Onsdag 19 Februar
kl. 19:00 Søgne demensforening Søgne omsorgssenter
Årsmøte

Onsdag 19.02 er det årsømøte i Søgne demensforening. Møtet blir holdt i pårørendestuen på Søgne omsorgssenter. 

Demenskoordinator Heidi Solhaug kommer. 

Lett servering.

Alle er hjertelig velkomne. 

Sosiale media

2021 © Søgne frivilligsentral