Tirsdag 22 Februar 2022
Kl. 16:45 - 18:00, Søgne omsorgssenter Bingo
Bingo i Maries kafe på Søgne omsorgssenter. Åpent for alle

 BINGO på Søgne Omsorgsenter ved Maries kafe

 

 

Bingoen avholdes i Maries Kafe på Søgne Omsorgssenter

I forbindelse med bingoen låner vi "eldrebussen" er behjelpelige med å hente eldre hjemmeboende som ønsker å være med. Dette er en fin mulighet til å komme seg ut litt, samtidig som man treffer andre mennesker.

 
Vi henter også eldre som bor i omsorgsboliger på Lunde eller Langenes.

Henting av eldre på Lundeveien ca kl. 14:45

Henting av eldre på Langenes ca kl 15:20

Ønsker du å være med som deltaker eller frivillig, ta kontakt med Søgne frivilligsentral.


Vi sees:)

 

 

2021 © Søgne frivilligsentral