Torsdag 26 Mars 2020
Kl. 18:30, Søgne rådhus Årsmøte
UTSATT Årsmøte i Søgne frivilligsentral utsettes på ubestemt tid på grunn av korona situasjonen.

I henhold til §5 i Søgne frivilligsentral vedtekter kalles det inn til årsmøte i Søgne frivilligsentral.

Årsmøte skal godkjenne årsmelding og årsregnskap for sentralen. Årsmøte kan også foreta eventuelle vedtektsendringer. 


Møtet vil bli avholdt i kommunestyresalen på rådhuset 26/03 kl 18.30


Saksliste:

01/20 Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokoll. 

                        

                        02/20 Årsmelding 2019


                        3/20 Regnskap 2019

                        

                        4/20 Handlingsplan 2020

                        

                        5/20 Budsjett 2020

                        

                        6/20 Vedtektsendringer

            

                        7/20 Innkomne saker


                        8/20 Valg (viser til vedtektene §6)


Eventuelle saker og vedtektsendringer må meldes til SØF skriftlig på epost: post@sogne.frivilligsentral.no senest 2 uker før årsmøte. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet. 

Med vennlig hilsen 

Fagansvarlig frivillighet Heidi Johansen 

Mobil: 48295812

2021 © Søgne frivilligsentral