Utfordringer og Mål

Utfordringene i Frivilligsentralen er mange og spennende. Vår viktigste oppgave i dag er to-delt. På den ene siden er det viktig å fange opp ledige frivillige ressurser. På den andre siden er det også svært sentralt å finne oppdrag til de frivillige slik at vi gjennom Frivilligsentralen kan formidle god hjelp til dem som trenger det.

Vi jobber med å få god kontakt med lag og foreninger som ønsker å bruke den ressursen Frivilligsentralen er. Vi er alt i gang med mange spennende samarbeids prosjekter som:
Vårt åpne treffsted "Hjerterom"
 
Leksehjelp til bygdas barneskoler

Flyktningeguide

Nettverksbygging for mennesker med tidligere psykiske lidelser, tidligere innsatte og tidligere rusmisbrukere
 
Vårt nye prosjekt senior 60+

"Smilerynker og Livsglede"

Og mange flere arrangement vil det bli.

Et mål for sentralen er også å engasjere de yngre innbyggerne i Søgne, og det er derfor lagt opp til mye kontakt og foredrag på skolene i kommunen. Sentralen vil også være aktiv med å gi ut informasjon på andre arenaer hvor unge møtes. I tillegg har vi egen internett side og facebook side som vi tror og håper at vil bidra til å lettere fange opp de unge.

Vi ønsker også å ta godt vare på våre frivillige. Uten dem ville Frivilligsentralen ikke eksistert. Derfor tilbyr vi noen sammenkomster og turer som kun er med tanke på de frivillige.

Søgne har i løpet av de siste 15 årene fått mange nye Søgne borgere, både mennesker fra andre steder i landet, i tillegg til mange nye landsmenn som trenger å bli tatt i mot på en inkluderende måte. Dette ser vi i Frivilligsentralen på som en stor og velkommen utfordring og vi ønsker å gjøre vårt ytterste for å fange opp ALLE innbyggere i kommunen.

Til slutt vil jeg takke alle frivillige hjelpere for den innsatsen de gjør. Jeg håper at det vil bli et positivt samarbeid i land tid fremover. Jeg ønsker også å gi en spesiell takk til styret i Frivilligsentralen for deres engasjement.

Med Vennlig Hilsen
Rachel Caroline Papa
Daglig leder
Søgne Frivilligsentral

2021 © Søgne frivilligsentral