Sittedans

Sittedans og stoltrim er en del av ett nasjonalt prosjekt som støttes av helsedirektoratet.

 

Sittedans er ment som mosjon for hjerte, hjerne, helse og humør

 

Vår store folkesykdom er ensomhet. dette har helsedirektoratet slått fast. Nå vil de gjør noe med dette og setter i gang med sittedans. Aktivitet er nøkkelordet.

 

Hva er sittedans?

En kilde til aktivitet og glede. Vi sitter på stoler og beveger oss etter instruksjon til fengende musikk. Man kan også synge med. 

Hjemmeboende eldre og andre med behov for sosial kontak og fysisk aktivitet, invitert til sitte dans, allsang, opplesing, foredrag. Deltakerne kan også selv bidra.

Måler:

* Forebygge og hindre vår store folkesykdom: ensomhet.

* Bygge nye og forsterke etablerte sosiale fellesskap.

* Gi tilbud til danseglade eldre som ikke kan bevege seg på dansegulvet.

* Promotere seniordansen for alle eldre, uansett om de har danset før eller ikke.

* Opprette kontakt og gi tilbud til tidligere seniordansere.

* Involvere andre enn de som danser for å komme ut av ensomhet og opp fra sofaen.

* Gi mange eldre en ny ukedrag å glede seg over, der vennskap, samhold, latter og glede er med og bedrer livskvaliteten.

 

Når?

Det vil bli lagt opp til sittedans på partallsuke, Mandager kl. 10.30-12.30 på bo og aktivitetssenter, Lundeveien 34.

  * Deltakere som har behov for det kan be om gratis skyss til aktiviteten.

 

Dette er en prosjekt som Søgne Seniordans i samarbeid av Søgne frivilligsentral og Søgne menighet drifter.

 

Har du lyst å være med? Ta kontakt med:

Tlf: 482 958 12

E-post: post@sogne.frivilligsentral.no

2021 © Søgne frivilligsentral