Søgne Elvefestival

Samarbeid med venneforening for Søgne gamle prestegård.

 

Daglig leder i Søgne Frivilligsentral fungere også som koordinator for årets Elvefestival som arrangeres ved Søgne Gamle Prestegård. Det er venneforeningen til SGP som er initiativtakere til Elvefesten.

Dette er en festival for alle lag og foreninger i Søgne. Her har dere muligheten til å vise dere frem og informere om aktivitetene, samt rekruttering av nye medlemmer.

Elvefestivalen skal være alltid andre Søndag i september.

For ytterliger informasjon kontakt daglig leder i Søgne Frivilligsentral, Heidi Johansen .

2021 © Søgne frivilligsentral