LYTTEVENN

LYTTEVENN+ELEV=VINN-VINN

LYTTEVENN


Nå er høsten kommet og vi i frivilligsentralen er i gang med å rekruttere til våre prosjekter. Nytt av året er at frivilligsentralen er aktive i rekrutering av Lyttevenner.

I vest agder er det kun to kommuner som ikke har lyttevenner og søgne er en av de kommunen. Dette jobber vi nå i samarbeid med skolene og eldrerådet med å gjøre noe med. Vi ønsker å få lyttevenn i alle 3 klassene i Søgne.

Lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elevers lesing og forklarer vanskelige ord og sammenhenger som elevene ikke forstår. Prosjektet skal motivere leseferdigheter og leselyst hos barn i samarbeid med skolens pedagogiske personale. Lyttevenner er ett enkelt, men utrolig virkningsfullt tiltak.

Hvis vi klarer å rekruttere nok lyttevenner blir det ca 6 ganger før og 8 ganger etter jul en møter på skolen. Dette blir en fast dag, til ett fast klokkeslett som varer ca 2 timer.

Du kan finne litt mer utfyllende informasjon om prosjektet på:

http://www.vaf.no/politikk/lyttevenn/

2021 © Søgne frivilligsentral