Flyktningguide

Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i mnd. Slik blir flyktningen kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet.

I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunn, kultur og språk. Hvordan søker man barnehageplass? Hvordan finner man ut om fritidstilbudet i kommunen? Og hva skjer på 17. mai? 

Å møte en frivillig flyktningguide kan gjøre overgangen lettere for flyktningene. Flyktningguiden er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase.

For flyktningen er dette en unik mulighet til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen og praktisere språket. For den frivillige er det en anledning til å bli kjent med en annen kultur og få innsikt i en annen persons historie og bakgrunn.

Ta kontakt med Søgne frivilligsentral på telefon: 48295812 eller på mail: post@sogne.frivilligsentral.no

2021 © Søgne frivilligsentral